Uw producten in de beste rolluiken

Algemene voorwaarden

Garantie

Wij geven op onze rolluiken en zonwering 5 jaar garantie.

De garantie omvat: 5 jaar garantie op materiaal en/of constructiefouten.

Tevens bieden wij 5 jaar garantie op onze motoren.

Op onze bedieningscompenenten zoals schakelaars en handzenders bieden wij 6 maanden garantie.

Uitgesloten van garantie

Bandopwinders, koordopwinders, inlooptrechters, bladveren en band hierop zit geen garantie. Lakbeschadigingen aan de zijkant van de lamel als gevolg van inloop in de geleiders en aftekening van de ophangveren op de bovenste 8 lamellen. De garantie vervalt voor gebreken die het gevolg zijn van:

 • Normale slijtage als gevolg van het gebruik van het rolluik
 • Onoordeelkundig gebruik.
 • Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud.
 • Wijzigingen uitgevoerd door opdrachtgever of derden.
 • Bij zelf montage vervalt de garantie op montage en aansluit fouten.
 •  Indien de klacht of storing te wijten is aan invloed van buitenaf en welke niet terug te leiden is naar kwaliteit van het product. Hieronder verstaan wij, schade ontstaan door b.v. storm, zuigwind, hagel, braak, inbraak, vandalisme etc.

Garantie bij zelfmontage

Heeft u de rolluiken zelf gemonteerd heeft u bij ons gewoon garantie.Wij kunnen u nieuwe onderdelen toezenden zodat u deze zelf kunt vervangen, het defecte onderdeel hebben we dan retour nodig voor het afhandelen van de garantie. Is het voor u niet mogelijk om het defect zelf te vervangen kunnen wij het product ophalen en het defect laten repareren bij onze fabrikant. Na reparatie bezorgen wij het product bij u retour. Het is ook mogelijk dat een van onze montagebedrijven het defect bij u op locatie komt repareren echter zullen deze hier wel kosten voor in rekening brengen.  

Garantie bij montage

Zijn de rolluiken door een van onze montagebedrijven gemonteerd dan wordt de garantie mits mogelijk op locatie gerepareerd. De eerste 2 jaar zit binnen de garantie ook de arbeidsloon en voorrijkosten, na 2 jaar worden de arbeidskosten en voorrijkosten in rekening gebracht. Eventuele kosten voor steiger, hoog-schaarwerker of andere speciale klimwerktuig worden altijd in rekening gebracht ook tijdens de garantieperiode.

Aandachtspunten

 • Bij storm/harde wind het rolluik geheel sluiten of optrekken, om zuigwind te voorkomen.
 • Bij handbediende rolluiken de band zo recht mogelijk op te trekken, dit voorkomt slijtage van de band.

Onderhoud & schoonmaken

 • Frame en panser regelmatig schoonmaken d.m.v.water en een licht sopje, (geen agressieve of schuur middelen).
 • Voor een extra beschermlaag is het aan te bevelen het frame 1x per jaar in de wax te zetten.
 • LET OP!! Bij het schoonmaken van elektrisch bediende rolluiken altijd de stroom uitschakelen en buiten het bereik van motor en elektrisch aansluitingen blijven.
 • Voor de winter: De rubbers van de onderlat en geleiders licht insmeren met zuur vrije vaseline, dit voorkomt vastvriezen. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, dan voorzichtig het rolluik los maken voordat u het rolluik bediend.

 

Oxidatie & Reinigingsvoorschriften

Oxidatie kan ontstaan op aluminium producten. Oxidatie valt niet onder de garantie. Plekken in een maritieme omgeving geven een verhoogd risico op oxidatie. Toelichting: Diverse typen corrosie kunnen onderscheiden worden, waarbij verschillende chemische reacties een rol spelen. De belangrijkste corrosiereactie is die waarbij zuurstof uit de atmosfeer in combinatie met water of vocht uit de atmosfeer reageert met aluminium/ ijzer of een ander metaal en dit weer terugbrengt in de geoxideerde toestand waarin het oor-spronkelijk ook aanwezig was in de aarde. Het doel van corrosiebescherming is dus dit natuurlijke proces zo veel mogelijk te vertragen. In zout water worden alle corrosieprocessen versneld hoewel ook daarin zuurstof de oxidator is. Maar door de natrium- en de chlorideionen is het geleidingsvermogen in zout water veel hoger dan in zuiver water en is de kortsluitstroom van de corrosiecel ook veel hoger. 

Oxidatie is niet te voorkomen, wel te vertragen.

Om de kans op oxidatie te verminderen is goede reiniging en onderhoud van de producten van groot belang. Hieronder vindt u onze voorschriften voor het reinigen en onderhoud van onze producten.

 

Reinigings- en onderhoudsvoorschriften. (Bron: VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen 2002)

 1. Reiniging en onderhoud.

De levensduur van een gepoedercoat object wordt negatief beïnvloed door vuil en vocht, door inwerking van zuren, zouten en andere agressieve stoffen. Daarom is voor behoud van levensduur tijdig reinigen noodzakelijk. De reinigingsfrequentie wordt met name bepaald door de mate van vuilbelasting van de gecoate objecten. Belastende factoren zijn:

  • Ligging aan de kust (zout neerslag).
  • Ligging direct boven het maaiveld (opspattend vuil).
 • Plaatsing van objecten langs openbare wegen (strooizout).
 • Stedelijk gebied (uitstoot verbrandingsgassen).
 • Industriële omgeving (uitstoot chemicaliën, rookgassen, ertsstof).
 • Verkeersbelasting (zwavelverbindingen, stikstofverbindingen, stofdeeltjes van remvoeringen, ijzer- en koperdeeltjes
  van railverkeer).
 • Overdekte gebieden (geen beregening).
 • Bevuiling door dieren (honden, katten, vogels).

Indien er sprake is van één of meer van deze belastende factoren spreken we van een verhoogde belastingsfactor; in alle andere gevallen van een normale belastingsfactor. 

 

 1. Reiniging

Bij een normale belastingfactor dient de coating jaarlijks tenminste 2 maal gereinigd te worden.
Bij een verhoogde belastingsfactor dient men de objecten tenminste 3 maal per jaar te reinigen.

Voor projecten in de onmiddellijke nabijheid van openbare wegen geldt, onmiddellijk na het strooiseizoen één van de reinigingen moet plaatsvinden om het strooizout te verwijderen.

 

 1. Reinigingsmiddelen

Voor al de te gebruiken reinigingsmiddelen geldt, dat deze de toegepaste materialen en hun oppervlaktebehandeling niet mogen beschadigen of aantasten. Alleen het gebruik van neutrale middelen, met een pH-waarde van tussen 6 en 8 is toegestaan. Daarbij mogen deze middelen niet krassen. Het reinigen met staalwol, schuurpapier, oplosmiddelen e.d. is eveneens niet toegestaan.

Reinigen met een hogedrukinstallatie kan schade veroorzaken.

Bij lichte verontreiniging van het gepoedercoate oppervlak is het te adviseren om dezelfde middelen toe te passen als voor de reiniging van glas noodzakelijk is. Hierbij moeten de hierboven vermelde aanwijzingen in acht genomen worden. Er dient altijd royaal nagespoeld te worden met water.

Voor het verwijderen van hardnekkige vervuiling moeten speciale, voor dit doel ontwikkelende producten worden gebruikt.
Informatie over desbetreffende producten kunt u opvragen bij de onder paragraaf D vermelde leveranciers.

Vervuiling door graffiti (verfspuitbussen/viltstiften) is soms zeer moeilijk verwijderbaar. Sterke oplosmiddelen zoals aceton, M.E.K. etc mogen niet toegepast worden. Deze producten tasten de laklaag aan.

Onze producten

Sitemap

Menu
Inloggen
Registreren als dealer
Registreren als consument

Policy's

Webdesign & ontwikkeling door: Dunico websites en reclame.
crossmenu
  0
  Jouw winkelwagen
  De winkelwagen is leeg